Eğitim

2020 Eğitim Programı Eğitim programını indirmek için tıklayınız

 • EN ISO 9712, EN ISO 25107 ve EN ISO 25108 Seviye 1 ve Seviye 2 Sertifikalandırma
  • Görsel Muayene Seviye 1 ve 2
  • Sıvı Penetrant Muayenesi Seviye 1 ve 2
  • Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye 1 ve 2
  • Radyografik Muayene Seviye 1 ve 2
  • Ultrasonik Muayene Seviye 1 ve 2
 • Teorik ve Uygulamalı Tahribatsız Muayene Genel Bilgilendirme Eğitimleri
 • Kaynak ve Kaynakta Kalite Kontrol Eğitimleri
 • ASNT SNT TC 1A Seviye 1 ve Seviye 2 Eğitim ve Sertifikalandırması

TAHRİBATSIZ MUAYENE EĞİTİMLERİ VE PERSONEL VASIFLANDIRMASI

Tahribatsız muayene uygulaması yapacak personel; gerçekleştirdiği testlerin uluslar arası geçerli olabilmesi için, Seviye 1, Seviye 2 ve Seviye 3 olmak üzere 3 farklı uzmanlıkta belgelendirilir.

Tahribatsız muayene yöntemlerini uygulayabilmesi için personel, her bir yöntem için ayrı bir eğitim ve sertifikalandırma prosesine tabi tutulur.

Seviye 1 Belgeli Tahribatsız Muayene Uzmanı; Seviye 2 veya Seviye 3 belgeli personelin gözetiminde ve yazılı talimatlara göre, tahribatsız muayene yapmak için yetkinliğini kanıtlamıştır. Belgede yöntem bazında tanımlanan yetkinliğin kapsamı içinde, teçhizat kurma, muayeneyi gerçekleştirme ve raporlama vb. hususlarda tahribatsız muayene talimatları ile uyumlu olarak işveren tarafından yetkilendirilebilir:

Seviye 1 belgeli personel, kullanılacak muayene yöntemi ve tekniğinin seçiminden, muayene sonuçlarının yorum ve değerlendirmesinden sorumlu değildir.

Seviye 2 belgeli Tahribatsız Muayene Uzmanı; Tahribatsız muayene prosedürlerine göre uygulama yapacak şekilde uzmanlığını kanıtlamıştır. Belgede belirtilen bu uzmanlık kapsamında, Seviye 2 belgesine sahip personel seviye 1 uzmanın tüm görevlerine ek olarak, tahribatsız muayene tekniğinin seçilmesi, uygulama sınırlarının tanımlanması, talimatların hazırlanması, teçhizatın ayarlarının doğrulanması, muayeneye nezaret edilmesi, sonuçların yorumlanması ve değerlendirilmesi vb. işleri yapmaya yetkilidir:


TAHRİBATSIZ MUAYENE UZMANLIKLARI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR;

Tahribatsız Muayene Uzmanı olabilmek için standartlar; görme yeterliliğinin belgelenmesi, eğitim ve tecrübe sürelerinin tamamlanması şartlarının sağlanmış olmasını gerekli kılar. Katılımcının eğitimi durumu ile ilgili bir ön koşul yoktur ancak ön lisans veya lisans mezunu katılımcılar için sürelerde kısaltmalara gidilebilir.

Eğitim Süreleri;

Yüzey Yöntemleri;

VT Görsel Muayene, PT Sıvı Penetrant Muayenesi, MT Manyetik Parçacık Muayenesi
Seviye 1 Uzmanlığı için; 16 Saat Seviye 2 Uzmanlığı için; 24 Saat Direkt Seviye 2 Uzmanlık Sertifikasına sahip olabilmek için; Seviye 1 ve Seviye 2 için toplam eğitim süresini (Toplam 40 Saat) tamamlanmış olması gerekir. Bu durumda Seviye 1 Sınavına girmeden, Seviye 2 sınavına girilebilir.

Hacimsel Yöntemler;

RT Radyografik Muayene ve UT Ultrasonik Muayene
Seviye 1 Uzmanlığı için; 40 Saat Seviye 2 Uzmanlığı için; 80 Saat Direkt Seviye 2 Uzmanlık Sertifikasına sahip olabilmek için; Seviye 1 ve Seviye 2 için toplam eğitim süresini (Toplam 120 Saat) tamamlanmış olması gerekir. Bu durumda Seviye 1 Sınavına girmeden Seviye 2 sınavına girilebilir.

*Akademi NDT; Talep üzerine, firmanın kendi tesislerinde özel veya sertifika eğitimleri düzenleyebilmektedir.
*Akademi NDT; Çalışanlar için hafta içi akşam ve hafta sonu eğitimler düzenleyebilmektedir.
*Akademi NDT; partner kuruluşları ile uluslararası geçerli, akredite EN ISO 9712 ve ASNT SNT TC 1A standartlarına uygun sertifika sınavları düzenleyebilmektedir.