Kalite Politikası

AKADEMİ NDT

KALİTE POLİTİKASI

AKADEMİ NDT Kalite Yönetim Sistemini TS EN ISO/IEC 17024 standardının gerekliliklerini yerine getirerek oluşturmuş olup, buna bağlı olarak kurduğu sistem ile tarafsızlık ve bağımsızlığı korumayı hedeflemiştir.

 • Yasal ve prosedürel kalite kurallarına uygun bir altyapı oluşturmak ve bu sistemi sürekli iyileştirmek,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile birlikte, hedefler belirlenerek süreçlerimizdeki verimliliğin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
 • Müşterilerin beklentilerini karşılayacak bir sistem yakalamak ve müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Süreçlerimizin iç denetim ile gözden geçirilmesi ile, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek,
 • Risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, gelişen teknoloji ile müşterilerimize hizmet sunmak,
 • Sürekli eğitim sistemi ile personelin farkındalığını ve bilgi birikimini üst düzeyde tutmak çalışanların motivasyonunu arttırmak ve böylelikle müşterilerimize en iyi hizmeti vermek
 • Kalite yönetimi prosesine tüm çalışanların katılımı ve ekip çalışmasının güçlendirilmesi desteklemek,
 • Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumunu sağlamak,
 • Tüm personelin kalite yönetim sistemini benimsemesini ve desteklemesini sağlamak,
 • Sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini, yasal ve diğer şartlara uygun ürün ve hizmet üretmeyi hedef almak.

AKADEMİ NDT Kalite Yönetim Sistemini TS EN ISO/IEC 1702O standardının gerekliliklerini yerine getirerek oluşturmuş olup, buna bağlı olarak kurduğu sistem ile tarafsızlık ve bağımsızlığı korumayı hedeflemiştir.

 • Yasal ve prosedürel kalite kurallarına uygun bir altyapı oluşturmak ve bu sistemi sürekli iyileştirmek,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile birlikte, hedefler belirlenerek süreçlerimizdeki verimliliğin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
 • Müşterilerin beklentilerini karşılayacak bir sistem yakalamak ve müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Süreçlerimizin iç denetim ile gözden geçirilmesi ile, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek,
 • Risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, gelişen teknoloji ile müşterilerimize hizmet sunmak,
 • Sürekli eğitim sistemi ile personelin farkındalığını ve bilgi birikimini üst düzeyde tutmak çalışanların motivasyonunu arttırmak ve böylelikle müşterilerimize en iyi hizmeti vermek
 • Kalite yönetimi prosesine tüm çalışanların katılımı ve ekip çalışmasının güçlendirilmesi desteklemek,
 • Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumunu sağlamak,
 • Tüm personelin kalite yönetim sistemini benimsemesini ve desteklemesini sağlamak,
 • Sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini, yasal ve diğer şartlara uygun ürün ve hizmet üretmeyi hedef almak.

Kalite Yönetim politikamızdır.


Genel Müdür