info@akademindt.com 0(216) 504 66 38

Sertifikalarınızı kolayca sorgulayabilirsiniz.

Personel Belgelendirme

Tahribatsız Muayene Personel Belgelendirme Hizmetleri

EN ISO 9712: 2022 standardına uygun olarak;

 • Görsel Muayene - VT Seviye 1, 2 ve 3
 • Manyetik Parçacık Muayenesi - MT Seviye 1, 2 ve 3
 • Sıvı Penetrant Muayenesi - PT Seviye 1, 2 ve 3
 • Radyografik Muayene (RT-F) Seviye 1,2,3
  • Dijital Radyografi (RT-D) Seviye 1,2,3
  • Dijital ve Film Radyografi (RT-FD) Seviye 1,2,3
  • Kısıtlamalı - Film Değerlendirme (RT-FI) Seviye 1 ve 2
  • Kısıtlamalı - Dijital Görüntü Değerlendirme (RT-DI) Seviye 1 ve 2
  • Kısıtlamalı - Film ve Dijital -Görüntü Değerlendirme (RT-FDI) Seviye 1 ve 2
 • Ultrasonik Muayene Seviye – UT Seviye 1, 2 ve 3
  • Phased Array Seviye 1ve 2
  • ToFD Seviye 1 ve 2
  • Kalınlık Ölçümü Seviye 1ve 2

ASNT SNT TC 1A Standardına uygun Seviye 1 ve 2 Tahribatsız muayene,

Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Belgelendirme Hizmetleri

 • TS EN ISO 9606-1: Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler
 • TS EN ISO 9606-2: Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - bölüm 2: Alüminyum ve alüminyum alaşımları
 • TS EN ISO 14732: Kaynak personeli-Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı
 • API 1104: Boru Hattı ve İlgili Uygulamalarının Kaynağı
 • ASME Sec IX:Ergitme,Lehimleme ve Kaynak Vasıflandırılması

Endüstriyel Hizmetler

Tahribatsız Muayene Endüstriyel Hizmetleri

 • Depolama Tankları, Basınçlı Ekipmanlar
 • Çelik Yapı Kaynaklı İmalatlar
 • Dövme ve Döküm Çatlak Kontrolleri
 • Kalınlık Ölçümleri ve Laminasyon Kontrolleri
 • Ray Kaynağı Kontrolleri vb.

Kaynak/Lehim Yöntem Onayı ve Şartnamesi

 • TS EN ISO 15614-1: Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı,nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı
 • TS EN ISO 15614-2: Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 2: Alüminyum ve alaşımlarının ark kaynağı
 • TS EN ISO 15614-8: Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması-Kaynak deneyi prosedürü-Bölüm 8: Boru plakaları birleştirmeleri için boru kaynağı
 • TS EN ISO 15609-1: Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü şartnamesi - Bölüm 1: Ark kaynağı
 • TS EN ISO 15609-2: Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması-Kaynak prosedürü şartnamesi-Kısım 2: Gaz kaynağı
 • TS EN ISO 15613: Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - İmalât öncesi kaynak deneyini esas alan vasıflandırma
 • ASME SEC IX: Ergitme,Lehimleme ve Kaynak Vasıflandırılması


TAHRİBATSIZ MUAYENE

NDT; İngilizce, Non Destructive Testing şeklinde anılan ve kelimelerinin baş harfleri ile kısaltılan NDT yani Tahribatsız Muayene; Malzemelerin imalat aşamaları esnasında veya sonrasında, kullanımı sırasında, bakım ve onarımları sırasında, periyodik kontrollerinde uygulanan bir test sürecidir. 5 ana yöntem ve bu yöntemlerin günümüz teknolojisi ile geliştirilmiş yeni teknikleri ile uygulanmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere muayene esnasında parça veya yapı herhangi bir fiziksel zarara uğramaz.