info@akademindt.com 0(216) 504 66 38

2024 Eğitim Programı

Eğitim programını indirmek için tıklayınız

Tahribatsız Muayene Personel Belgelendirme Hizmetleri:

 • Görsel Muayene Seviye 1,2,3 (VT) Mamul Sektörleri: -Dökümler (c) -Dövmeler (f) -Kaynaklar (w) -Tüp ve Borular (t) -Biçimlendirilmiş Mamuller (wp) Endüstriyel Sektörler: -İmalat (c, f, w, t, wp) -İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp) -Demiryolu Bakımı (w)
 • Penetrant Muayene Seviye 1,2,3 (PT) Mamul Sektörleri: -Dökümler (c) -Dövmeler (f) -Kaynaklar (w) -Tüp ve Borular (t) -Biçimlendirilmiş Mamuller (wp) Endüstriyel Sektörler: -İmalat (c, f, w, t, wp) -İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp) -Demiryolu Bakımı (w)
 • Manyetik Muayene Seviye 1,2,3 (MT) Mamul Sektörleri: -Dökümler (c) -Dövmeler (f) -Kaynaklar (w) -Tüp ve Borular (t) -Biçimlendirilmiş Mamuller (wp) Endüstriyel Sektörler: -İmalat (c, f, w, t, wp) -İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp) -Demiryolu Bakımı (w)
 • Ultrasonik Muayene Seviye 1,2,3 (UT) Mamul Sektörleri: -Dökümler (c) -Dövmeler (f) -Kaynaklar (w) -Tüp ve Borular (t) -Biçimlendirilmiş Mamuller (wp) Endüstriyel Sektörler: -İmalat (c, f, w, t, wp) -İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp) -Demiryolu Bakımı (w)
 • Radyografik Muayene Seviye 1,2,3 (RT-F) Mamul Sektörleri: -Dökümler (c) -Dövmeler (f) -Kaynaklar (w) -Tüp ve Borular (t) -Biçimlendirilmiş Mamuller (wp) Endüstriyel Sektörler: -İmalat (c, f, w, t, wp) -İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp) -Demiryolu Bakımı (w)
 • Digital Radyografik Muayene Seviye 1,2,3 (RT-D) Mamul Sektörleri: -Dökümler (c) -Dövmeler (f) -Kaynaklar (w) -Tüp ve Borular (t) -Biçimlendirilmiş Mamuller (wp) Endüstriyel Sektörler: -İmalat (c, f, w, t, wp) -İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp) -Demiryolu Bakımı (w)
 • Digital ve Filmli radyografik Muayene Seviye 1,2,3 (RT-FD) Mamul Sektörleri: -Dökümler (c) -Dövmeler (f) -Kaynaklar (w) -Tüp ve Borular (t) -Biçimlendirilmiş Mamuller (wp) Endüstriyel Sektörler: -İmalat (c, f, w, t, wp) -İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp) -Demiryolu Bakımı (w)
 • Kısıtlamalı-Filmleri Değerlendirme Seviye 2 (RT-FI) Mamul Sektörleri: -Dökümler (c) -Dövmeler (f) -Kaynaklar (w) -Tüp ve Borular (t) -Biçimlendirilmiş Mamuller (wp) Endüstriyel Sektörler: -İmalat (c, f, w, t, wp) -İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp) -Demiryolu Bakımı (w)
 • Kısıtlamalı- Film ve Digital Görüntü Değerlendirme Seviye 2 (RT-DI) Mamul Sektörleri: -Dökümler (c) -Dövmeler (f) -Kaynaklar (w) -Tüp ve Borular (t) -Biçimlendirilmiş Mamuller (wp) Endüstriyel Sektörler: -İmalat (c, f, w, t, wp) -İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp) -Demiryolu Bakımı (w)
 • Fazlı Dizi Muayenesi (Phased Array-PA) Seviye 1,2 (UT-PA) Mamul Sektörleri: -Kaynaklar (w) Endüstriyel Sektörler: -İmalat (c, f, w, t, wp) –İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp) -Demiryolu Bakımı (w) Mamul Sektörler :Dövmeler (f), Döküm (c) Kompozit malzemeler: çimento matrisli kompozitler (cc); elyaf takviyeli polimerler (frp) gibi takviyeli plastikler; metal matrisli kompozitler (mmc); seramik matrisli kompozitler (cmc).
 • Uçuş Süresi Difraksiyon Tekniği Muayenesi (Time of Flight Diffraction-ToFD) Seviye 1,2 Mamul Sektörleri: -Kaynaklar (w) Endüstriyel Sektörler: -İmalat (c, f, w, t, wp) –İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp) -Demiryolu Bakımı (w)
 • Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Seviye 1,2 (UT-KÖ) Mamul Sektörleri: -Dökümler (c) -Dövmeler (f) -Kaynaklar (w) -Tüp ve Borular (t) -Biçimlendirilmiş Mamuller (wp) Endüstriyel Sektörler: -İmalat (c, f, w, t, wp) -İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp) -Demiryolu Bakımı (w)

Tahribatsız muayene uygulaması yapacak personel; gerçekleştirdiği testlerin uluslararası geçerli olabilmesi için, Seviye 1, Seviye 2 ve Seviye 3 olmak üzere 3 farklı uzmanlıkta belgelendirilir.

Tahribatsız muayene yöntemlerini uygulayabilmesi için personel, her bir yöntem için ayrı bir eğitim ve sertifikalandırma prosesine tabi tutulur.

*ASNT SNT TC 1A Standardına uygun Seviye 1 ve 2 Tahribatsız muayene,

*Teorik ve Pratik Kaynak Eğitimleri ve Belgelendirilmesi

TAHRİBATSIZ MUAYENE EĞİTİMLERİ VE PERSONEL VASIFLANDIRMASI

Tahribatsız Muayene, malzemelere hasar vermeden yüzeylerindeki ve/veya iç kısımlarındaki kusurların tespit edilmesi için kullanılan uygulamalardır. Bu tespitleri yapabilmek için kullanılan yöntemlerin uygulamaları farklı kapsamlarda eğitim almış ve yeterliliklerini kanıtlamış uzmanlık derecelerine sahip kişiler tarafından yapılır.

Seviye 1

Seviye 1 uzman olarak belgelendirilmiş bir kişi, Seviye 2 veya Seviye 3 belgeli personelin gözetiminde ve yazılı talimatlara göre, tahribatsız muayene yapmak için yetkinliğini kanıtlamıştır.

Belgede tanımlanan yetkinliğin kapsamı içinde Seviye 1 personel, aşağıdaki hususlarda tahribatsız muayene talimatları ile uyumlu olarak işveren tarafından yetkilendirilebilir:

a) Tahribatsız muayene teçhizatı kurma,
b) Muayeneleri yapma,
c) Yazılı kriterlere göre sonuçları kaydetme ve sınıflandırma,
d) Sonuçları rapor etme.

Seviye 1 belgeli personel, kullanılacak muayene yöntemi ve tekniğinin seçiminden, muayene sonuçlarının yorum ve değerlendirmesinden sorumlu değildir.

Seviye 2

Seviye 2 olarak belgelendirilmiş olan kişi, TM prosedürlerine ya da TM talimatlarına göre tahribatsız muayene yapacak şekilde uzmanlığını kanıtlamıştır.

Belgede belirtilen bu uzmanlık kapsamında, Seviye 2 belgesine sahip personel aşağıda tanımlanan işleri yapabilir:

a) Kullanılacak muayene yöntemi için tahribatsız muayene tekniğini seçer,
b) Muayene yönteminin uygulanmasındaki sınırlamaları tanımlar,
c) Gerçek çalışma şartlarına uyarlamak için tahribatsız muayene kurallarını, standartları, özellikleri ve prosedürleri tahribatsız muayene talimatlarına geçirir.
d) Teçhizatı kurar ve ayarlarını doğrular,
e) Muayeneyi yapar ve nezaret eder,
f) Sonuçları, uygulanabilir Standard, kural veya şartnamelere göre yorumlar ve değerlendirir,
g) Seviye 2 veya altındaki bütün isleri yapar ve nezaret eder,
h) Seviye 2 veya altındaki personele rehberlik eder,
i) Tahribatsız muayene sonuçlarını raporlandırır.

Seviye 3

Seviye 3 olarak belgelendirilmiş olan kişi, belgelendirildiği tahribatsız muayene işlemlerini yapacak ve yönetecek şekilde uzmanlığını kanıtlamıştır. Seviye 3 personel;

a) Mevcut standart, kural ve şartnamelere göre sonuçları yorumlamayı ve değerlendirmeyi;
b) TM yönteminin seçimi, tahribatsız muayene tekniğinin oluşturulması ve diğer kriterlerin mevcut olmadığı durumlarda kabul kriterlerinin oluşturulmasına yardımcı olunması için malzeme, imalat ve mamul teknolojisi hakkında yeterli tecrübeye sahip olduğunu;
c) Diğer tahribatsız muayene yöntemleri hakkında genel bilgiye aşina olduğunu kanıtlamıştır.
d)Belgede tanımlanan yeterlilik kapsamı içerisinde seviye 3 personel aşağıdaki gibi yetkilendirilebilir:
e) TM talimatlarını ve prosedürlerini oluşturur, editoryal ve teknik doğruluk ve geçerli kılmak için gözden geçirir;
f) Standartları, kuralları, şartnameleri ve prosedürleri yorumlar,
g) Kullanılacak özel muayene yöntemini, prosedürü ve tahribatsız muayene talimatlarını belirler,
h) Bütün seviyelerdeki bütün görevleri yapar ve nezaret eder,
fi) Bütün seviyelerdeki tahribatsız muayene personeli için kılavuzluk eder.

TAHRİBATSIZ MUAYENE UZMANLIKLARI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR;

Tahribatsız Muayene Uzmanı olabilmek için standartlar; görme yeterliliğinin belgelenmesi, eğitim ve tecrübe sürelerinin tamamlanması şartlarının sağlanmış olmasını gerekli kılar. Katılımcının eğitimi durumu ile ilgili bir ön koşul yoktur ancak ön lisans veya lisans mezunu katılımcılar için sürelerde kısaltmalara gidilebilir.

Bütün seviyeler için Eğitim sürelerinde azaltma yapılabilir:

 • Birden fazla yöntemde (örn. MT, PT) belgelendirilmek için çalışan veya hâlihazırda bunlardan belgeli ve diğer bir yöntemden belgelendirilmeye çalışan adaylar için, ilgili eğitim müfredatı belli yönlerden tekrarlandığı zaman (örn. ürün teknolojisi), bu yöntemler (örn. PT, MT, VT) için toplam eğitim günleri eğitim müfredatı ile uyumlu olarak azaltılabilir.
 • Meslek Yüksek Okulu (Teknik kolej) veya üniversiteden ilgili bir konuda mezun olan veya Meslek Yüksek Okulu veya üniversitede ilgili mühendislik veya bilim eğitimini en az iki yıl tamamlamış adaylar için, toplam gerekli eğitim süresi %50'ye kadar azaltılabilir.
 • Seviye 1 ve 2 için, faaliyet kapsamı uygulama ve/veya teknik olarak sınırlıysa eğitim kapsamı ve süresi %50'ye kadar azaltılabilir.

Eğitim Süreleri;

Yüzeysel Yöntemleri;

VT Görsel Muayene, PT Penetrant Muayenesi, MT Manyetik Muayene

Seviye 1 Uzmanlığı için; 3 gün

Seviye 2 Uzmanlığı için; 2 gün

Direkt Seviye 2 Uzmanlık Sertifikasına sahip olabilmek için;

Seviye 1 ve Seviye 2 için toplam eğitim süresini (5 gün ) tamamlanmış olması gerekir.

Bu durumda Seviye 1 Sınavına girmeden, Seviye 2 sınavına girilebilir.

VT ve PT Seviye 3 uzmanlığı için; 3 gün ,

MT seviye 3 uzmanlığı için 4 gün eğitim süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir.


Hacimsel Yöntemler;

UT Ultrasonik Muayene

Seviye 1 Uzmanlığı için; 8 gün

Seviye 2 Uzmanlığı için; 10 gün

Direkt Seviye 2 Uzmanlık Sertifikasına sahip olabilmek için; Seviye 1 ve Seviye 2 için toplam eğitim süresini (Toplam 18 gün) tamamlanmış olması gerekir. Bu durumda Seviye 1 Sınavına girmeden Seviye 2 sınavına girilebilir.

Seviye 3 uzmanlığı için 5 gün eğitim süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir.


UT-PA ve UT-TOFD Muayene

Seviye 1 Uzmanlığı için; 5 gün

Seviye 2 Uzmanlığı için; 5 gün

UT-PA ve UT-ToFD başvuru için Ön koşul bulunmaktadır. UT1 ve UT2 sertifika sahibi olma ön şartı belirtilmiştir.

*Ultrasonik test (UT) teknikleri ek ön koşullar

Teknik Seviye 1 Seviye 2
UT-TOFD UT1 UT2
UT-PA UT1 UT2

RT Radyografik Muayene

Seviye 2'ye doğrudan erişim, Seviye 1 ve 2 için her tabloda gösterilen toplam eğitim günlerini gerektirir. Seviye 3'e doğrudan erişim, Seviye 1, 2 ve 3 için geçerli olduğunda tablolarda gösterilen toplam eğitim günlerini gerektirir.

RT-F ve RT-D

Seviye 1 Uzmanlığı için; 5 gün

Seviye 2 Uzmanlığı için; 10 gün

Direkt Seviye 2 Uzmanlık Sertifikasına sahip olabilmek için; Seviye 1 ve Seviye 2 için toplam eğitim süresini (Toplam 15 gün) tamamlanmış olması gerekir. Bu durumda Seviye 1 Sınavına girmeden Seviye 2 sınavına girilebilir.

Seviye 3 uzmanlığı için 5 gün eğitim süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

RT-FD

Seviye 1 Uzmanlığı için; 8 gün

Seviye 2 Uzmanlığı için; 10 gün

Direkt Seviye 2 Uzmanlık Sertifikasına sahip olabilmek için; Seviye 1 ve Seviye 2 için toplam eğitim süresini (Toplam 18 gün) tamamlanmış olması gerekir. Bu durumda Seviye 1 Sınavına girmeden Seviye 2 sınavına girilebilir.

Seviye 3 uzmanlığı için 8 gün eğitim süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

RT-FI Seviye 2 Uzmanlığı için; 8 gün

RT-DI Seviye 2 Uzmanlığı için; 8 gün

RT-FDI Seviye 2 Uzmanlığı için; 9 gün

Tablo ile özetlenecek olursa;

Eğitim Gereklilikleri

NDT MetoduSeviye 1 (Gün)*Seviye 2 (Gün)*Seviye 3 (Gün)*
MT324
PT323
VT323
UT8105
UT-PA55N/A
UT-ToFD55N/A
RT-F**5105
RT-D5105
RT-FD8108
RT-FIN/A8N/A
RT-DIN/A8N/A
RT-FDIN/A9N/A

*Filmden dijitale geçiş için ek eğitim gereksinimleri

RT-F sertifikasına sahip olan ve RT-D sertifikası almak isteyen adayların Tablo’da gösterildiği gibi ek eğitim almaları gerekir.

Yöntem Teknik Kısaltma
Eğitim gereklilikleri (gün)
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3
RT Digital Radyografi RT-D 3 5 3

*Akademi NDT; Talep üzerine, firmanın kendi tesislerinde özel veya sertifika eğitimleri düzenleyebilmektedir.

*Akademi NDT; Çalışanlar için hafta içi akşam ve hafta sonu eğitimler düzenleyebilmektedir.

*Akademi NDT; partner kuruluşları ile uluslararası geçerli, akredite TS EN ISO 9712 ve ASNT SNT TC 1A standartlarına uygun sertifika sınavları düzenleyebilmektedir