info@akademindt.com 0(216) 504 66 38

AKADEMİ NDT

MESLEKİ AHLÂK İLKELERİ

Bu doküman Akademi NDT Tahribatsız Muayene ve Mühendislik Hizmetleri kuruluşunun tahribatsız muayene alanında ulusal ve uluslar arası personel belgelendirme faaliyetlerinde şiar edindiği ilkeleri açıklar.

  1. Akademi NDT’nin personel belgelendirmesindeki amacı; bir kişinin, tahribatsız muayene alanında, bir görev veya bir işi yapmak için bireysel yeterliliğini onaylamaktır.
  2. Akademi NDT, belgelendirmenin sadece yeterliliğini kanıtlayan kişilere, adil, geçerli ve güvenilir bir değerlendirme sonrasında elde edilen objektif delile dayanarak ve diğer çıkarlar veya diğer tarafların etkisi altında kalmadan verilmesini sağlar.
  3. Akademi NDT, yeterliliği, tarafsızlığı ve dürüstlüğü konusunda ilgili taraflara karşı güven verecek bir sorumluluk içerisinde hareket eder.
  4. Akademi NDT, bireysel çıkar ilişkileri, aşinalık, korkutma, finansal yönlendirmeler vb. tarafsızlığa yönelik tehditlere karşı prosedürlerini oluşturmuştur ve layığı ile işletmektedir.
  5. Akademi NDT, kendi personel belgelendirmede kullandığı değerlendirme araçlarının ve belgelendirilen personele ait özel bilgilerin gizliliğini fiziksel olarak koruma altına almıştır.
  6. Akademi NDT, belgelendirme prosesleri hakkında şeffaftır. Bu amaçla kamuoyunu bilgilendirme enstrümanlarını kullanmaktadır.
  7. Akademi NDT, belgelendirme süreçleri ile ilgili oluşabilecek şikâyet ve itirazların etkin bir şekilde çözümünü sağlamak amacı ile oluşturduğu prosedürler ve tarafsız kişilerden oluşan kurulları ile, ilgili tarafların; hatalara, ihmallere veya makul olmayan davranışlara maruz kalmamasını sağlamaktadır.
  8. Akademi NDT, personel belgelendirme prosesinin işletimi için gerekli mali kaynaklara ve ilgili yükümlülüklerini karşılamak üzere yeterli düzenlemelere sahiptir.