info@akademindt.com 0(216) 504 66 38

Tahribatsız Muayene Hizmetleri

TAHRİBATSIZ MUAYENE – NDT; İngilizce, Non Destructive Testing şeklinde anılan ve kelimelerinin baş harfleri ile kısaltılan NDT yani Tahribatsız Muayene; Malzemelerin imalat aşamaları esnasında veya sonrasında, kullanımı esnasında, bakım ve onarımları sırasında, periyodik kontrollerinde uygulanan bir test sürecidir. 5 ana yöntem ve bu yöntemlerin günümüz teknolojisi ile geliştirilmiş yeni teknikleri ile uygulanmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere muayene esnasında parça veya yapı herhangi bir fiziksel zarara uğramaz.

Görsel Muayene

VT Görsel Muayene Visual Testing; Malzeme yüzeylerinin veya bütünün, direkt olarak insan gözü ile veya bir ekran vasıtası ile gözlemlenerek olası süreksizliklerin tespitinin gerçekleştirilmesidir.

Sıvı Penetrant Muayenesi

PT Sıvı Penetrant Muayenesi Dye Penetrant Testing; Giricilik özelliği çok yüksek özel bir boya türü kullanılarak, yüzeye açık olan süreksizliklerin görünür kılınması amaçlanmıştır.

Manyetik Parçacık Muayenesi

MT Manyetik Parçacık Muayenesi Magnetic Particle Testing; Bu tahribatsız muayene metodu ferromanyetik özelliklere sahip (mıknatıslanabilen) malzemelerin yüzey kontrollerinde hassas bir test olanağı sunar. Malzemenin yüzeyinde manyetik alan oluşturulması esasına dayanır. Sahada portatif mıknatıslama cihazları ile veya tezgâhlarla laboratuar ve fabrika şartlarında muayeneler gerçekleştirilebilir.

Ultrasonik Muayene

UT Ultrasonik Muayene Ultrasonic Testing; Ses dalgalarının malzeme içerisine gönderilerek hata detektörü ekranında oluşan sinyallerin yorumlanması temeline dayanır. Malzemelerin içindeki olası süreksizliklerin tespitinde, malzeme kalınlık ölçümlerinde kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir.

Radyografik Muayene

RT Radyografik Muayene Radiographic Testing; Hacimsel kontrol olanağı sunan bu tahribatsız muayene metodu, radyasyon dalgalarının muayene parçasının içerisinden geçirilerek parçanın diğer tarafına yerleştirilen algılayıcı, örneğin film, üzerinde etkilerinin incelenmesi temeline dayanır. Radyasyon dalgaları, eğer parça içerisinde gözenek, kalıntı, çatlak vb. boşluklu veya farklı yoğunluklu malzemelerin bulunması durumunda, film üzerinde farklı tonlarda şekiller oluşturacaklardır. Bu şekillerin değerlendirilmesi sonu parça ile ilgili değerlendirmelere ulaşılabilir.